Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-21207/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/8887
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 53/2011, 06.07.2011, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 467/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)