Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Číslo materiálu: UV-16103/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/7140
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády na rok 2011
Rokovanie: 49/2011, 08.06.2011, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 365/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)