Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014
Číslo materiálu: UV-16035/2011
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2011/002687
Predkladateľ: minister vnútra
Podnet: uznesenie vlády SR č. 892 z 15. decembra 2010 (Plán práce vlády SR na rok 2011)
Rokovanie: 49/2011, 08.06.2011, 24. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 379/2011

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)