Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za obdobie rokov 2007 - 2010
Číslo materiálu: UV-15902/2011
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2011/002355
Predkladateľ: minister vnútra
Podnet: bod B. 4. uznesenia vlády SR č. 841 z 3. októbra 2007
Rokovanie: 49/2011, 08.06.2011, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)