Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti konaného v dňoch 4. - 14. apríla 2011 vo Viedni
Číslo materiálu: UV-14204/2011
Rezort: Úrad jadrového dozoru SR
Rezortné číslo: 1027/210-339/2011
Predkladateľ: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 531 z 11. augusta 2010
Rokovanie: 46/2011, 18.05.2011, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 320/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)