Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013
Číslo materiálu: UV-12764/2011
Rezort: MH SR
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: čl. 14 smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 2006/32/E
Rokovanie: 45/2011, 11.05.2011, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 301/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)