Materiál programu rokovania

Názov: Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty
Číslo materiálu: UV-8621/2011
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/6270/2011-73
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 805/2010 bod B 33
Rokovanie: 44/2011, 04.05.2011, 3. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 289/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)