Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
Číslo materiálu: UV-7546/2011
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 1395-2/2011/SVL OAP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 39/2011, 30.03.2011, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 225/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)