Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry
Číslo materiálu: UV-6626/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 1002/2011-40/3550
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 37/2011, 16.03.2011, 34. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 192/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)