Materiál programu rokovania

Názov: Analýza činností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo materiálu: UV-6625/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-974/2011-10/3105
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010
Rokovanie: 37/2011, 16.03.2011, 27. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)