Materiál programu rokovania

Názov: Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-5756/2011
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 4479/2011-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Uznesenie vlády´SR č. 732 z 15. októbra 2008
Rokovanie: 36/2011, 09.03.2011, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 178/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)