Materiál programu rokovania

Názov: Analýza činností Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšeniu stavu verejných financií
Číslo materiálu: UV-5561/2011
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2011-3532/8021-1:sekr.
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Bod B.1 uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010
Rokovanie: 37/2011, 16.03.2011, 13. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)