Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR - nové znenie
Číslo materiálu: UV-4142/2011
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 08446/2011/SPT-05125/M
Predkladateľ: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 360/2009 bod B.3. zo dňa 13. mája 2009
Rokovanie: 35/2011, 02.03.2011, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 136/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)