Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu a zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi kultúry
Číslo materiálu: UV-863/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 392/2010-40/18142
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 30/2011, 19.01.2011, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 35/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)