Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Číslo materiálu: UV-45120/2010
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 41676/2010
Predkladateľ: ministerka spravodlivosti a predsedníčka Legislatívnej rady vlády SR
Podnet: Na základe úlohy z rokovania vlády Slovenskej republiky
Rokovanie: 28/2010, 15.12.2010, 15. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 883/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)