Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie člena Dozornej komisie Slovenskej televízie
Číslo materiálu: UV-43481/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 6/2010-10/27
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: § 16 ods. 1 zákona č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii
Rokovanie: 26/2010, 01.12.2010, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 839/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)