Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-40460/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/25
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 22/2010, 03.11.2010, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 764/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)