Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-40459/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 6/2010-10/24
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014
Rokovanie: 22/2010, 03.11.2010, 14. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 763/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)