Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov
Číslo materiálu: UV-36829/2010
Rezort: MH a V SR
Rezortné číslo: 565/2010-1000-HV
Predkladateľ: minister hospodárstva a výstavby
Podnet: Smernica č. 2009/28/ES
Rokovanie: 17/2010, 06.10.2010, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 677/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)