Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-36196/2010
Rezort: MKaCR SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/23
Predkladateľ: minister kultúry a cestovného ruchu
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014, Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 591/2010
Rokovanie: 15/2010, 24.09.2010, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 651/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)