Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-27759/2010
Rezort: MKaCR SR
Predkladateľ: minister kultúry a cestovného ruchu
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 1/2010, 09.07.2010, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 450/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)