Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky z funkcie a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky do funkcie
Číslo materiálu: UV-27780/2010
Rezort: MKaCR SR
Predkladateľ: minister kultúry a cestovného ruchu
Podnet: iniciatívny návrh
Rokovanie: 1/2010, 09.07.2010, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 465/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)