Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie Mgr. Ivana Sečíka, CSc., a PhDr. Augustína Langa, CSc., z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-26944/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/18
Predkladateľ: minister kultúry a cestovného ruchu
Podnet: iniciatívny návrh
Rokovanie: 215/2010, 07.07.2010, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 434/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)