Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu a výsledkoch druhého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov na Slovensku
Číslo materiálu: UV-26273/2010
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 001.244/2010-OĽPR
Predkladateľ: minister zahraničných vecí
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 6/2010, 11.08.2010, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 528/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)