Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-25758/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/17
Predkladateľ: minister kultúry a cestovného ruchu
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
Rokovanie: 6/2010, 11.08.2010, 7. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 520/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)