Materiál programu rokovania

Názov: Návrh delimitačného protokolu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-24842/2010
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 870/2010-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva, minister kultúry
Podnet: Bod B.6 uznesenia vlády SR č. 54/2010
Rokovanie: 212/2010, 09.06.2010, 46. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 404/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)