Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice – detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, časovým a finančným harmonogramom
Číslo materiálu: UV-24188/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 6/2010-10/13
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 177/2010 bod B.1. z 10. marca 2010
Rokovanie: 212/2010, 09.06.2010, 42. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 401/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)