Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-23166/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/16
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č.25 zo 14. januára 2009
Rokovanie: 212/2010, 09.06.2010, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)