Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-22672/2010
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 16244/2010/130
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 10. februára 2010 č. 112
Rokovanie: 211/2010, 25.05.2010, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 352/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)