Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva kultúry SR na rozdelenie dodatočných prostriedkov zo zdrojov EÚ a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 204 z 24. marca 2010
Číslo materiálu: UV-21197/2010
Rezort: MVRR SR
Rezortné číslo: MVRR-2010-19132/23564-1
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 206/2010, 12.05.2010, 36. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)