Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009
Číslo materiálu: UV-16291/2010
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/014317/2010-51
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 204/2010, 26.04.2010, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 265/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)