Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Záverečného účtu za rok 2009 za rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-19729/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK 6/2010-10/14
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: V zmysle § 29 ods.4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 206/2010, 12.05.2010, p. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)