Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
Číslo materiálu: UV-22378/2008
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2008-10/15
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2008, úloha č. 9 na mesiac september
Rokovanie: 114/2008, 01.10.2008, 33. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 694/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)