Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na realokáciu finančných prostriedkov do Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Číslo materiálu: UV-13872/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: 6/2010-10/10
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 198/2010, 24.03.2010, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 204/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)