Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu
Číslo materiálu: UV-12678/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/11
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: § 16 ods. 1 zákona č. 619 /2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase
Rokovanie: 198/2010, 24.03.2010, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 199/2010
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)