Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 – informácia za roky 2008 - 2009
Číslo materiálu: UV-14729/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: 6/2010-10/12
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 943 bod B.4 zo 7. novembra 2007
Rokovanie: 200/2010, 07.04.2010, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)