Materiál programu rokovania

Názov: Správa o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP projektov
Číslo materiálu: UV-24855/2008
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 114083/2008-2800/z. 48675/M
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 119/2008, 29.10.2008, 8. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)