Materiál programu rokovania

Názov: Postup výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
Číslo materiálu: UV-15774/2007
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 2335/M -2007
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 57/2007, 05.09.2007, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 753/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)