Materiál programu rokovania

Názov: Návrh stratégie energetickej bezpečnosti SR - upravené nové znenie
Číslo materiálu: UV-23551/2008
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1700/2008 - 1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Rokovanie: 117/2008, 15.10.2008, 20. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 732/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)