Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v r. 2001 a východiská pre jej ďalší rozvoj
Číslo materiálu: UV-4009/2001
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 116.206/2001-SBIS
Predkladateľ: minister zahraničných vecí, minister hospodárstva, minister obrany, minister vnútra
Podnet: uznesenia vlády SR č.220/1999/B.1 a uznesenia vlády SR č.1113/1999/B.1
Rokovanie: 165/2001, 27.06.2001, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 592/2001

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)