Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zapojenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť do štrukturálnych operácií
Číslo materiálu: UV-9439/2003
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: 3567/2003-KM
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č.815/2003
Rokovanie: 55/2003, 22.10.2003, 1. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 990/2003

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)