Materiál programu rokovania

Názov: Analýza súčasného stavu evidencie, ochrany a sprístupňovania zbierkových fondov a expozícií múzeí a galérií v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-24974/2004
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK -6/2004 -1/33
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 1223 C. 1
Rokovanie: 114/2004, 15.12.2004, 33. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 1230/2004

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)