Materiál programu rokovania

Názov: Stanovisko Ministerstva financií SR k otázke vplyvov realizácie výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP na výšku štátneho dlhu SR a k otázke ostatných vplyvov na rozpočtovú politiku štátu
Číslo materiálu: UV-18888/2007
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/026021/2007-10
Predkladateľ: minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 753 z 5.septembra 2007 bod B. 1
Rokovanie: 63/2007, 11.10.2007, 23. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)