Materiál programu rokovania

Názov: Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
Číslo materiálu: UV-1725/2008
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/028631/2007-103
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 786/2007 bod C.1
Rokovanie: 79/2008, 30.01.2008, 8. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)