Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa o plnení strategických úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Číslo materiálu: UV-4274/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/4
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Na základe plnenia úlohy B.18. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 666 z 8. augusta 2007
Rokovanie: 190/2010, 03.02.2010, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)