Materiál programu rokovania

Názov: Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch
Číslo materiálu: UV-10628/2010
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-6/2010-10/9
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 766 bod D.1 z 10. júla 2002
Rokovanie: 196/2010, 10.03.2010, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 178/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)