Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou
Číslo materiálu: UV-19547/2009
Rezort: MŠ SR
Rezortné číslo: CD-2009-24517/14692-1:11
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister školstva
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 162/2009, 15.07.2009, 19. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 524/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)