Materiál programu rokovania

Názov: Návrh mechanizmu náhrady cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ
Číslo materiálu: UV-12854/2004
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: 1346/2004-KM
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 91/2004, 23.06.2004, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 611/2004

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)