Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006
Číslo materiálu: UV-2443/2001
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 6/2001-1/14
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000
Rokovanie: 151/2001, 11.04.2001, 19. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 310/2001

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)