Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP - nové znenie
Číslo materiálu: UV-12481/2009
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 06731/2009-SPVP/z. 16333/M
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 753/2007 bod B.4. v znení uznesenia vlády SR č. 75/2009
Rokovanie: 153/2009, 13.05.2009, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 369/2009

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)